Audiovisuaalinen teos

Toimikauden 2023 päätökset tukimuodoittain.