TV-programskapare

Av-upphovsrättsavtalet stärker din ekonomiska ställning som AV-upphovsman och din bestämmanderätt över dina egna verk. Genom att ingå ett upphovsrättsavtal säkerställer du att du får de ersättningar du bör få för användning av dina verk. 

Kontaktuppgifter

Rättsinnehavartjänster

09 4315 2340

valtuudet(at)kopiosto.fi

www.kopiosto.fi/tekijanoikeussopimus

 

 

Avtalsdokument

Mer information