Information om upphovsrätt till läroanstalter

Kopiosto erbjuder upphovsrätts- och licensutbildning för läroanstalter. Kopiraittila är ett spelifierat webbmaterial för inlärning av och undervisning i upphovsrättigheter.